Categories
Dirk Jan Buter

Liquidsoap Pipe Filter

I was looking for a system in Liquidsoap to schedule a talking clock at the whole hour for our web radio station, but I could not find any satisfying solution. That is the reason I post this example of how to make a pass through filter in the c-language.

Liquidsoap is a language for describing audio and video streams. It offers a collection of operators that you can combine at will, for creating or transforming (radio) streams.

You can uses this filter with the following code in a Liquidsoap script:

s = pipe(process="/home/dirkjan/astradio/src/pipefilter/pipefilter", s)

This is the c code:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>

typedef struct WAVEHEADER {
	uint8_t chunkID[4];
	uint32_t chunkSize;
	uint8_t format[4];
	uint8_t subchunk1ID[4];
	uint32_t subchunk1Size;
	uint16_t audioFormat;
	uint16_t numChannels;
	uint32_t sampleRate;
	uint32_t byteRate;
	uint16_t blockAlign;
	uint16_t bitsPerSample;
	uint8_t subchunk2ID[4];
	uint32_t subchunk2Size;
} WAVEHEADER;

int main(int argc,char * argv[])
{
  WAVEHEADER waveHeader;
  uint16_t sample;

  // Read wave header from stdin
  fread(&waveHeader, sizeof(WAVEHEADER), 1, stdin);

  // Write wave header to stdout
  fwrite(&waveHeader, sizeof(WAVEHEADER), 1, stdout);

  while(!feof(stdin))
  {
	fread(&sample, sizeof(uint16_t), 1, stdin);
	if(waveHeader.bitsPerSample == 16)
	{
		double f = (double)sample * 1.0 / (double)0x7FFF;

		// Manupulate audio here

		sample = (uint16_t)(f * (double)0x7FFF / 1.0);
	}
	fwrite(&sample, sizeof(uint16_t), 1, stdout);
  }

  return 0;
}

Compile it with gcc in the following way:

gcc pipefilter.c -o pipefilter

Thank you and I hope it will be useful for you!

Dirk Jan Buter

Categories
Shield Radio

Terug naar de tijd van de zeezenders

Elke woensdagmiddag van 12:00 tot 14:00 op Astradio: Yves Wereld. Het is een radioprogramma met muziek uit de tijd van de zeezenders in de periode tussen 1958 en 1990.

Yves is een grote fan van zeezenders. Die zenders ontstonden omdat het grote publiek niet tevreden was met de officiële, door de overheid toegelaten radiozenders. Dat gebeurde in Europa en ook daar buiten. In Nederland werd Radio Veronica immens populair.
Hoewel radio maken is op zich al een heel avontuur is, is het leven op een zeezenders natuurlijk helemaal een spannend avontuur. De gedachte van het overgelaten zijn aan het zee, de meeuwen, storm en machtige golven, daarvan gaat Yves bloed sneller stromen!

Astradio is een nieuwe radiostation in Nederland. Bij Astradio maken wij geen onderscheid tussen mensen en iedereen die radio wil maken is welkom bij Astradio. Wij werken samen met o.a. Shield Radio, een stichting i.o. waar ze radioprogramma’s maken samen mensen met een beperking. De officiële opening van Astradio en ook Shield Radio is op 6 november 2020.

Categories
Dirk Jan Buter

Fasten your seat belts…

Fasten your seat belts as we prepare for landing! In a few minutes we land on the new website of Dirk Jan Buter. About the current local weather report, the sky is clear and it is a nice hot day. Enjoy your stay at Dirk Jan’s website.